Officiële Erkenning als Kwaliteitstherapeut [Level 5]

Relatieplein heeft een ruim aanbod aan diensten en mogelijkheden. Alleen, hoe weet je nu dat de hulp die Thea van Winsum via Relatieplein te bieden heeft geschikt is voor jouw/jullie doeleinden? Zeker op het moment dat er problemen en onzekerheden zijn ontstaan, is het prettig om vooraf te weten welke rechten er zijn.

Relatieplein wil die zorg bij voorbaat zorgvuldig vorm geven en heeft daar een weg in gevonden, die zowel ruimte geeft om therapiekosten bij een zorgverzekeraar te kunnen declareren en via de onderbouwing van de Wkkgz een verschil van mening, of klacht kan dit bij een volledig onafhankelijke organisatie neergelegd worden. En daarover geeft Relatieplein hier meer informatie.

WIE?

Relatieplein is een zelfstandig bedrijf dat zich richt op psychologische hulpverlening bij elk probleem die in een relatie naar voren komt. Door het bieden van therapie, hulp en advies zijn er mogelijkheden om deze relationele problemen in positieve zin te veranderen.

WAAROM?

Relatieplein hecht er veel waarde aan om alle hulp vormen binnen een duidelijke professionele basis in gang te zetten. Daarom heeft Thea van Winsum zich zich vanaf 2019 verbonden met st. CAT.

CAT Kwaliteitstherapeut - Level 5 in 2021

WAT?

CAT staat voor "Complementair Aanvullende Therapeuten" en geeft erkening aan PLATO therapeuten die zich op onderscheidende wijze inzetten voor psychologische hulp, advies en ondrsteuning.

HOE?

Officiele erkenning volgt wanneer therapeuten voldoende gekwalificeerd zijn, door mogelijkheden, en studie. Vanaf dit jaar heeft Thea van Winsum een officiele erkening als Level 5 Therapeut en dat betekent dat een [deel] van de therapeutische kosten via de zorgverzekeraar vergoed kunnen worden.

Prestatiecodes Zorgverzekeraar

Sinds de officiele erkenning bij st. CAT als Level 5 Therapeut is er ruimte bij een [aanvullende] verzekering om voor  - een deel - van de therapie een vergoeding aan te vragen bij de eigen zorgverzekeraar. Om die vergoeding te kunnen verkrijgen is een prestatiecode van belang, zeker als je voorafgaand aan de therapie bij de zorgverzekeraar wilt informeren of deze voor vergoeding in aanmerking zal komen.

Relatieplein vind het belangrijk om daar voldoende informatie over te verstrekken, zodat belemmeringen om met de therapie te kunnen starten, kunnen worden weggenomen. Daarom staat hier alle informatie die van belang kan zijn, inclusief de bijbehorende prestatiecodes.

Integratieve Therapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen.

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of psychosociale behandelvormen. Dit kan betekenen dat de therapeut eclectisch werkt, of dat de therapeut een eigen methode inzet bij de psychosociale behandeling van de cliënt.

JE KUNT ALLEEN GROEIEN
ALS JE BEREID BENT OM TE VERANDEREN

Kwaliteitstherapeut 2021

CAT KWALITEITSTHERAPEUT [level 5] 

Sinds januari 2019 is Thea van Winsum officieel erkend als CAT-Therapeut. Deze erkenning is na screening tot stand gekomen. Tijdens dat proces is er gekeken naar alle onderdelen die bij het therapeutschap en praktijkvoering behoren. Op het moment dat de st. CAT van mening is dat het degelijk is en van goed kwaliteit, dan volgt deze erkenning.

Level 5 CAT-Therapeut  
Licentienummer: CM1759-12-12-18

AGB-Code Relatieplein.com

ALGEMEEN GEGEVENSBEHEER-CODE

In een landelijke database staan alle zorganbieders, zoals Relatieplein is, geregistreerd via een unieke code. Vektis beheerd het systeem van  deze codering. Vekstis geeft zowel een AGB-Code aan de individuele zorgverlener als voor de praktijk zelf. Wat betekent dat zowel Relatieplein als Thea van Winsum een eigen unieke AGB-Code hebben. Deze code wordt landelijk gebruikt voor de communicatie- en het declaratieproces tussen zorgverlener en de zorgverzekeraar. Zonder deze codes kunnen de declaraties niet verwerkt worden.  Relatieplein heeft deze codes op de factuur staan, zodat deze als vanzelf meegaan wanneer er tot de aanvraag van een vergoeding wordt overgegaan.

AGB-Code Relatieplein - 90065875
AGB-Code Thea van Winsum - 90106636 

GESCHILLEN ALTERNATIEVE THERAPEUTEN [GAT]

Binnen de "Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg" [Wkkgz] heeft men geregeld dat therapeuten die onder de dekking vallen bij zorgverzekeraars, om zich tot het klachtrecht te kunnen wenden.

Als CAT-Therapeut valt Thea van Winsum onder het Wkkgz-Klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten [GAT]
Het GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz Geschillencommissie. Meer informatie over de klachtenregeling van Relatieplein, is via de link achter het GAT logo te vinden.

Thea van Winsum is volgens de richtlijnen als erkend therapeut  verbonden aan de richtlijnen van de GAT-Beroepscode 

Het GAT in Lockdown
RBCZ Klacht Indienen

BEROEPSBEOEFENAREN COMPLEMENTAIRE ZORG

Hoewel er alles aan gedaan wordt om onvrede over de wijze waarop Relatieplein haar diensten aanbiedt, te voorkomen, kan er altijd een klacht of geschil ontstaan. Op het moment dat dit niet besproken wordt, dan kan er geen verandering van de situatie uit voort komen. Het is prettig om eerst samen te kijken in hoeverre we nader tot elkaar kunnen komen. Mocht echter de onvrede blijven dan is er juist vanuit de Wkkgz de mogelijkheid om deze klacht de aandacht te geven die het verdiend. Relatieplein is daarom aangesloten bij de RBCZ [Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg], alwaar de klacht ingediend kan worden. Als complementair therapeut valt Thea van Winsum onder dit Tuchtrecht.

RBCZ  Licentienummer - 190323R

CONTACTFORMULIER

Wilt u meer informatie ontvangen?
Schrijf geheel vrijblijvend een bericht

Voor direct contact:

Telefoonnummer: 036 - 522 2518
Mobiel:  06 - 215 93 780

© Copyright 2019 Thea van Winsum - Deze website is eigendom van RELATIEPLEIN©
CAT-Therapeut Erkenning.: CM1759-12-12-18
AGB-Code: Relatieplein: 90065875 & Thea van Winsum: 90106636

KVK: 55259944    RBCZ Licentienummer: 190323R