OVERTUIGEND BEWIJS

Een blog van SOS in Relaties  
geschreven door Thea van Winsum 


IS HET UITZICHT OOK HET INZICHT?

Mens of kikker?

Wanneer we iets zien, merken of denken te horen, kan dat een reactie geven en de wil om het, als in een reflex, vast te leggen in een oordeel, die een conclusie kan zijn.

Kijk als voorbeeld eens naar de foto van de 'Mensenkikker'. Vanuit welk uitzicht, geeft de foto je inzicht? 

Zie je overtuigend bewijs dat jouw beeld van de kikker klopt met wat er werkelijk op de foto staat? En dan is het de vraag, of jouw idee van de werkelijkheid ontstaat door op één manier te kijken naar deze 'Mensenkikker' of heb je dit beeld vanuit meerdere oogpunten bekeken?

Het beeld van het leven in relatie, heeft te maken met gebeurtenissen, situaties en de periode die je met elkaar hebt doorgebracht en/of doorbrengt. Een eerste indruk geeft een ander beeld en idee, dan dat je elkaar bijvoorbeeld levenslang kent. Toch kunnen we ook bij het eerste contact al een bepaald beeld van iemand hebben. Bij liefde op het eerste gezicht weet je meteen dat de voor jou juiste persoon voor je staat met wie je verder het leven in zou willen gaan. Onbewust voel je aan wat die persoon voor jou zal betekenen.


HET 'NIET-WETEN' HOEFT GEEN STRIJD TE ZIJN

Met wie is er 'n klik?

Dat gevoel noemen we een 'klik', chemie of intuïtie, wat je de bevestiging lijkt te geven, dat je hierop kunt bouwen en vertrouwen. Vol enthousiasme geef je gevolg aan het gevoel van verliefdheid en dat geeft je eerst een heleboel positieve indrukken en ervaringen. Je ziet vooruitzichten om samen de toekomst in te gaan en maakt allerlei plannen

Tot het moment dat er dingen gaan opvallen, want de verliefdheid is een beetje minder verblindend geworden, waardoor je ontvankelijk bent voor het ontvangen van signalen. Een plotselinge reactie die je aan het schrikken maakt, een gebeurtenis die je absoluut niet had verwacht, geeft je het gevoel overvallen te worden. Voordat je het beseft zit je in een liefdesrelatie die meer van je eist, dan dat je er van terug krijgt. Er ontstaat twijfel en je spreekt er eens met anderen over, om te checken of er geen vergissing is begaan. Denk of zie je het nu verkeerd, vraag je jezelf af, om je vervolgens eens ernstig toe te spreken, om ervoor te zorgen dat het het in je denkwereld een beetje klopt allemaal. Alleen nemen de verontrustende momenten toe en sta je voor de keuze of deze relatie wel of niet de toekomst zal halen. Niet lang daarna zul je een illusie armer en een teleurstelling rijker de relatie beëindigen.

Teleurstellingen doet veel met ieder mens, want je hebt het idee dat jouw gevoel of intuïtie je in de steek heeft gelaten. Het gevolg kan zijn dat jouw beeld over de ander en misschien het beeld wat je over jezelf hebt in een negatief daglicht komt te staan.

In hoeverre dat beeld zal veranderen, eventueel eveneens in andere relaties, zal te maken hebben met hoe belangrijk die persoon voor jou is. Ken je iemand met wie je een vluchtig of kortdurend contact hebt gehad, dan zal je die teleurstelling op een andere manier belangrijk vinden, dan wanneer het om je ouders gaat, je familie, je levenspartner, je collega of vrienden. In sommige situaties zal de teleurstelling over jezelf kunnen gaan. Het is hoe dan ook de vraag; welke gebeurtenis of relatie daarin bepalend zal zijn.

Het kan bijvoorbeeld onzekerheid geven, en als dat naar voren komt in één of meerdere relaties, dan zoek je als vanzelf naar situaties en punten waaraan men zich vast kan houden. Je wil jezelf namelijk beschermen voor nieuwe teleurstellingen. Daarmee komt de behoeft om zoveel mogelijk de controle te hebben naar voren. Die controle geeft je het idee dat er zekerheden ontstaan. Alleen blijkt dat een schijnzekerheid te zijn die meer gericht is op wat er zich die dag voordoet. Dat noemen we ook wel de 'Waan van de Dag' en die houden we graag actief, omdat we zo het idee van controle zouden kunnen vasthouden. Terwijl het juist afstand zal geven in het contact met anderen, en creëert vooral een situatie waarin het "IK", dus wie je werkelijk bent, stukje bij beetje van je af komt te staan, daar de gedachte dat jij niet oké zult zijn, steeds vaker in je op zal komen.

Het gevolg is dat de verbinding met de eigen gedachten en wat het hart voelt langzamerhand los van elkaar gaat functioneren. Het zorgt ervoor dat je boodschappen die vanuit emotie en gevoel naar voren komen, niet langer oppikt. Zo druk ben je bezig met het bewaken van de controle dat de eigen signalen niet [meer] zult herkennen. Ondertussen is er in je hoofd een [denk]storm aan het razen die de cirkel rond maakt.

Strijd tussen hoofd + Hart

DENK NIET AAN DE ROZE OLIFANT

Denk niet aan de Roze Olifant!

Op het moment dat je tegen jezelf zegt dat je 'niet' langer de controle in handen wilt houden en 'niet' langer wilt oordelen over wat er zich in je leven afspeelt, dan zal juist het woordje 'niet' ervoor zorgen dat je er volledig op gericht bent. Met als resultaat dat er sterkere drijfveren naar voren zullen komen om die controle toch te in eigen handen te kunnen houden. Het is dan alsof je tegen jezelf zegt; "Denk niet aan de Roze Olifant" en voor je het weet, kun je niet anders dan aan deze Roze Olifant denken, zeker als je het hier nog ziet staan ook....;-)

Gedachten die bij dit proces horen, zijn buiten de 'niet-gedachten' zoals 'ik kan het toch niet veranderen', ook in termen gaan denken zoals; "Altijd, nooit, voordat, nadat en bijna" en gooi je [onbewust] alles op een zelfde hoop.. Dit alles zal het zicht op wat er werkelijk gaande is, vertrobelen, en je verder afbrengen van het doel wat je zou willen behalen.

In reactie hierop wil je misschien tegen me zeggen; " Ja maar......." en dat is meteen ook een roze olifantgedachte. 'Ja maar' is een belemmerende gedachte, die ervoor zorgt dat je alle acties staakt, omdat je denkt;' waarom zou ik...'. En ook al denk je overal [zeer] overtuigend bewijs te hebben, die je het idee en beeld geven dat we het hier over de werkelijkheid hebben. En laat daar nou precies het probleem zitten, want 'ja maar...' zorgt er alleen voor dat je negatief gaat denken. Wat in de praktijk zal betekenen dat je alle gevoelens op non-actief zet en in een negatoef spiraal terecht zult komen.


OMCIRKEL DE GEDACHTE

Gedachtencirkels


Het denkproces gaat in een razend tempo en is vooral een onbewuste staat van zijn. Je weet wel wat je denkt, want het komt uit jou voort. Je beseft het alleen wanneer het iets in jou teweeg brengt, bijvoorbeeld dat er vooral in problemen gedacht wordt, of dat je jezelf een mening of oordeel toestaat. 

En daarin ben je vooral kritisch naar jezelf en ben je al spoedig van mening dat je het totaal verkeerd hebt aangepakt. Het zal je in het verdere traject tegenhouden om in actie te komen. Je ziet bij voorbaat al beren op de weg en legt hoge drempel voor jezelf neer, want van welke kant je het ook bekijkt, zie je het vooral van de negatieve kant. En al die negatieve gedachten, bevestig je [onbewust] elke keer opnieuw, waardoor je gedachten steeds meer in een rondje zullen gaan draaien. En hoe vaker je gedachten in cirkels draaien, hoe meer je een bepaald beeld, gedachte of idee zult gaan bevestigen, zal het uiteindelijk leiden tot een bepaalde overtuiging. En wanneer je eenmaal een overtuiging hebt, dan zie je daar overal bevestiging van.

Zoals bijvoorbeeld het meest recente boek over Patty Brard. Daar is een stukje in opgenomen over haar periode bij popgroep 'Luv'. Patty heeft haar indruk over die periode gegeven en die was voor de andere dames ten eerste nogal pittig om te lezen en ten tweede waren ze het er totaal niet mee eens. Ziet Patty het dan verkeerd?
Ik denk van niet, want het is zoals zij dat heeft ervaren en hoe haar gedachtencirkels rondjes hebben gemaakt, waardoor het voor haar overtuigend bewijs is geworden. De andere dames hebben andere gedachtencirkels en hebben daarmee ook andere overtuigingen.


IS HET WERKELIJKHEID OF REALITEIT?

Wat is jouw doel?

Deze manier van denken, brengt me op een ander punt, namelijk wat is jouw waarheid? Kan jouw waarheid alleen bestaan wanneer het eenzijdig is, of kunnen er ook meer waarheden zijn en is jouw waarheid absoluut, is er geen andere mogelijkheid?

Is waarheid hetzelfde als de werkelijkheid?

Geboren in een gezin, ben je samen met broers en zussen opgegroeid. Jullie ontvangen allen dezelfde boodschappen van je ouders en krijgen dezelfde regels te horen. Toch zal een ieder dat op een andere manier hebben ervaren, en dat is niet omdat je familie dat verkeerd ziet, of het verkeerd heeft begrepen. 

De werkelijkheid van een broer kan namelijk een totaal andere werkelijkheid zijn dan die van een zus. Omdat we allen door een totaal andere bril hebben gekeken en daar andere gevoelens en gedachten aan hebben gekoppeld, is dat ieders eigen realiteit geworden. Het kan dus zijn dat je een andere werkelijkheid hebt van de realiteit en dat komt omdat we allemaal onze eigen filter hebben. Een filter die jij gebruikt zal een ander verhaal opleveren dan bij ieder ander. Jouw filter is jouw werkelijkheid, waarheid, of overtuiging en die hoeft niet automatisch; de soms keiharde realiteit te zijn.


ER IS GEEN 'GOED' of 'FOUT'


Bij Relatieplein zul je een andere realiteit, of werkelijkheid tegenkomen. Deze is namelijk precies zoals jij dat wilt zien. Want er is geen waarde oordeel die we kennen als; 'goed of fout' en dat heeft een reden.

Persoonlijk denk ik dat we niet voor elkaar kunnen vastleggen wat we onder 'goed of fout' verstaan.

Wat is Waarheid?

Laten we elkaar ontlasten van de overtuiging dat hoe iemand met jou omgaat, als 'goed of fout' beoordeeld wordt, want daar is in een hoop situaties geen enkel bewijs voor. Een voorbeeldje; een tijdje geleden zei iemand die single is na een aantal verbroken relaties; "ik ben er niet geschikt voor, ik kan beter alleen blijven.." Als reactie zei ik dat het ook kan zijn dat hij de juiste persoon nooit is tegengekomen, daar had hij nooit bij stil gestaan.

Regelmatig vraag ik aan cliënten wat de winst is, van hoe men binnen de eigen conclusies en opvattingen is blijven hangen, heeft het hen de datgene opgeleverd wat men voor ogen had? Tot nu toe heeft iedereen door die vraag het inzicht gekregen dat er geen enkele winst was of is. Deze vraag doet je beseffen dat men een illusie in leven heeft gehouden, terwijl men beseft, dat hun werkelijkheid meer is gericht op het controleren van een situatie en het in stand houden van de 'waan van de dag'. Daar heeft men conclusies aan verbonden, of hebben misschien zichzelf een oordeel aangemeten. Daarmee heeft men gebeurtenissen, situaties en ervaringen als overtuigend bewijs gezien, terwijl dat overtuigende bewijs alleen in het hoofd en de eigen gedachtenwereld bestaat. Door het steeds opnieuw bevestigen van het eigen gelijk, of waarheid, of werkelijkeheid, of..........


GELOOFWAARDIG VERHAAL


Het enige moment waarop je overtuigend bewijs hebt, is als het bewezen kan worden en iedere reden tot twijfel uitgesloten is. Zoals een rechter dat tijdens een rechtszitting doet en onderzoekt of hetgeen er gesteld en geëist is, bewezen kan worden.

Zullen we met elkaar afspreken dat wanneer je gedachten in rondjes draaien en keer op keer op hetzelfde punt uitkomen, er eerst aan de ander 

Onthutst door denkwijze

gevraagd zal worden of jouw beeld in klopt bij ieders persoonlijke werkelijkheid en toebehoort aan de realiteit?

Om jezelf de ruimte te geven om te kijken of jouw idee en beeldvorming die naar voren komt vanuit (jouw) werkelijkheid of op feiten, acties, keuzes, situaties en gebeurtenissen, dan wel op de realiteit gebaseerd is. Dat kan alleen als gedachten elke keer weer opnieuw gecheckt worden. Dus voordat je overgaat tot jouw pleidooi, ook wel verdediging genoemd; neem even een momentje voor jezelf en stel daarna vragen...

Zodat je verbaasd zult zijn over de antwoorden die je krijgt, die zijn vast heel anders dan dat jij ooit gedacht hebt.....

GEPUBLICEERD
DOOR RELATIEPLEIN

"SOS in Relaties" is de weblog van Relatieplein.com en Thea van Winsum schrijft alle blogs die op de een of andere manier met ons "Leven in Relatie" te maken heeft.

Copyright @Relatieplein 2020