RECHT op GELUK

Een blog van SOS in Relaties  
geschreven door Thea van Winsum 


JE HEBT EEN BEETJE GELUK NODIG OM GELUKKIG TE WORDEN

Wat maakt jou gelukkig?

Op vakantie in Amerika vraagt men standaard bij de kassa "How are you doing?" In eerste instantie was ik blij verrast door deze vraag en had ik de indruk dat men oprecht interesse had in hoe het met me ging. Geleidelijk aan merkte ik dat wanneer je op die vraag geen antwoord geeft, men er verder niet naar zal vragen

In ons eigen land ontvangen we na betaling bij de kassa de wens voor "een fijne dag" of "een fijn weekend" en we wensen elkaar ieder jaar "een gelukkig nieuwjaar" toe, vrolijk Pasen, worden we gefeliciteerd met een prestatie en zijn er andere speciale [verjaar]dagen.

We zijn gewend bij een ontmoeting, de vraag te stellen "Hoe gaat het ermee?" en als je gaat eten, dan wens je elkaar een smakelijke maaltijd toe. In de vakantieperiode wens je de ander een fijne tijd toe en in de afgelopen periode zeiden we tegen elkaar "Stay Safe", in de hoop dat je virusvrij zult blijven. Zo uit je keer op keer de wens dat men zich blij en gelukkig zal voelen, want we willen dat het de ander goed gaat en vooral dat men overal zoveel mogelijk van geniet. Het - verplicht - genieten lijkt steeds belangrijker te worden.


MAAK ALLES VAST MET 'GENIET-jes'

Instinctmatige Denk- & Gedragspatronen

Ieder mens leeft vanuit biologische, genetische en instinctmatige [volgens de theorie van Freud zijn dit driften] gedragspatronen, die als een mooie eenheid met elkaar zijn verbonden. 

Zoals bij een systeem, die ervoor zorgt dat in een leven waar pijn en gevaren naar voren komen, er de mogelijkheid is om dit te overleven.

We kennen allemaal - geldt evenzo voor dieren - de voorkeur voor plezier boven die van pijn, hierdoor zijn we erop gericht dat je vooral zult gaan genieten of er tenminste een geluksgevoel aan over houdt. We zijn het vervolgens min of meer als vanzelfsprekend gaan beschouwen dat we kunnen genieten van het geluk dat ons leven zal verrijken. De positieve energie die daarmee vrij komt, is één van de belangrijkste drijfveren in ons bestaan geworden. We zoeken namelijk zo driftig naar wat Freud het 'Pleasure Principle' noemt, die staat voor het verlangen om te genieten. Om vanuit dat oogpunt het Recht op Geluk op te kunnen eisen. Aan dat recht is het instinctief zoeken naar het 'Plezier Principe' een onbewust gevolg en daaraan hechten we zoveel - psychologische - waarde, dat we er op geen enkele wijze afstand van kunnen doen zonder succesvol te zijn en dus het gewenste resultaat te verkrijgen.

Dit gewenste resultaat zien we als bevestiging en dat maakt allerlei prettige gevoelens in je wakker, zoals een gevoel van tevredenheid. Het gelukgsgevoel die voorts vrij komt ziet het brein als een beloningssysteem. Tegelijkertijd zal zo'n enkele beloning je motiveren tot nog veel meer van zulke beloningen en willen we dat gevoel zo vaak als mogelijk is ervaren, en daarmee elk denkbeeld over gelukservaringen te laten stijgen. Dat gevoel en idee is zó verslavend, dat je daar automatisch allerlei verwachtingen aan vast koppelt. 
Ondertussen is het steeds lastiger om met teleurstellingen om te gaan, bijvoorbeeld als de beloning uit blijft, of juist helemaal niet in beeld komt. Zoals wanneer je please- en/of sociaal wenselijk gedrag in jouw beloningstactiek hebt opgenomen, terwijl jouw acties om de ander te belonen met een geluksmoment; onopgemerkt blijft. Stiekem kan er een gevoel van pijn ontstaan en/of je het idee geven dat je met een nogal ongelukkige ervaring te maken hebt, die als in een soort reflex bij jou, een alarmknop in werking zet. Inmiddels probeer je de schade die het binnen jouw beleveingswkereld met zich meebrengt; zoveel mogelijk te beperken. 

Hoe je hiermee om gaat; is vooral afhankelijk van hoe je reageert op situaties die stress bij jou veroorzaken. Vervolgens is het belangrijk om te weten; hoe vaak en op welke manier je jezelf hebt weten te redden, door van overlevingsdoelen gebruik te maken. Zodat het gemis aan beloning(en) vergoed kan worden, en je teleurstelling(en) kan helpen verwerken.

Als het je vaker is overkomen, en je in meer situaties terecht bent gekomen, waarvan je dacht niet anders te kunnen dan je persoonlijke alarmknop in te drukken. Dan zul je het gevoel herkennen, waarin je over verminderde energie beschikt, die je bovendien een gemis aan vertrouwen geeft om te geloven dat het geluk ooit nog jouw kant op zal komen, laat staan dat je ervan zult genieten!

Of de hoop op betere tijden en de wens om gelukkig te zijn in je zal blijven voortleven is dan de vraag en ook in hoeverre je genoeg kracht hebt om er bewust achteraan te gaan, want je verwacht niet langer dat er een beloning zal volgen die in jouw systeem past.


GELUKKIG ZIJN IS EEN KEUZE DIE JE ELKE DAG KUNT MAKEN

Relatieplein heeft in haar logo staan; 'Leven is Leven in Relatie' wat een uitspraak van Lao Tse [of Tzu] is. Deze Oosterse filosoof wiens naam 'Oude Meester' betekent heeft zich ook bezig gehouden met het onderwerp 'Geluk'. Vanuit zijn visie van vele eeuwen geleden is er door Lao Tse een bewuste scheiding gemaakt tussen bezit en het geluk zelf.

Over dit onderwerp heeft Lao Tse zelf gezegd: “Degene die niet gelukkig is met een beetje, zal ook niet gelukkig zijn met veel.” 

Samen het Geluk vinden

We kennen allemaal het spreekwoord; 'Geld maakt niet gelukkig.' Op zich zal inderdaad het hebben van - veel - geld je niet op alle fronten gelukkig maken. Je kunt nou eenmaal gezondheid of persoonlijk geluk niet afkopen. Geld is namelijk een ruilmiddel, die je o.a. gebruikt om spullen te kunnen betalen. Daarbij zal het hebben van materiële goederen geen vereiste zijn voor geluk, het zal je zeker op de lange duur geen enkel Recht op Geluk bieden, evenmin zal het datzelfde geluk garanderen. Eerder het tegengestelde, want bij het uitblijven van - een aanvulling van - financiële middelen, zal een dergelijke beloningsvorm achterwege blijven, die zal je als vanzelf zal doen verlangen naar nóg meer contanten, zoals een flink kapitaal.

Ik heb ruim 22 jaar in de Jeugdhulpverlening gewerkt, waar ik me heb ingezet voor het mishandelde kind. In die wereld zegt men dat een tekort aan geld, één van de grootste redenen is waarom kinderen mishandeld worden. Op het moment dat er te weinig financiële armslag is om bijvoorbeeld van te kunnen leven, dan levert je dat ongelooflijk veel stress op en die spanningen zoeken een uitweg... Het kind is dan vaak de eerste die letterlijk de klappen zal opvangen. In deze situaties kunnen er meer oorzaken aanwezig zijn, die tot het geldgebrek hebben geleid en zijn dermate belastend voor het hele gezin, dat een uitweg naar een meer fortuinlijke situatie; niet direct voor handen zal zijn.

Stel, je hebt enorm veel geld binnen gesleept en maakt allerlei plannen over wat je met het geld zult gaan doen. Je koopt er spullen van, misschien een mooi nieuw huis, en dan .... ? Brengt dat het geluk wat je voor ogen hebt? Zorgt het ervoor dat je in blijvende zin zult genieten? De ervaring leert dat mensen niet persé gelukkiger worden van zo'n grote klapper. Zeker als men merkt dat mensen; nu er zoveel geld is, met andere ogen naar je kijken, en misschien jaloers op je zijn. Is het je dat waard, brengt jou dat het gewenste geluk?


ECHTGENOOT IS DE VERLEDEN TIJD VAN ÉCHT GENIETEN

Eventjes Alleen zijn

Ieder mens leeft in relatie, die je in eerste instantie met jezelf hebt. Daarnaast leef je ook in relatie met anderen. Alle relaties die we hebben - van werk tot familie e.d. - daarvan zijn we afhankelijk op biologisch, genetisch én vooral emotioneel niveau. We hebben het nodig om érgens bij te horen. We vinden het zeer belangrijk om geaccepteerd te worden.

Daarom ervaren we oprechte pijn en teleurstelling op het moment dat iemand je afwijst, of wanneer je door iemand afgewezen voelt. In jouw persoonlijke beleving en eigen denkwereld, heb je het idee dat je voor jouw gevoel 'alles' gedaan hebt om erbij te horen. Misschien ben je zelfs zover gegaan om jezelf compleet voorbij te lopen. Hoe kan men je dan buitensluiten en het idee geven dat je er niet langer bij hoort?

Het gevaar voor afwijzing heeft i bepaalde situaties als gevolg dat mensen zich liever met een dier verbinden, dan met een medemens. Dieren zijn trouw en vooral loyaal, voor hen maakt het niets uit hoe je eruit ziet, of je veel geld verdiend of welke rol je in onze samenleving inneemt. Zolang je de dieren netjes behandeld, is er geen vuiltje aan de lucht, toch?

Mijn dochter werkte in de Thuiszorg en trof daar mensen aan die iedere week naar haar komst uitkeken, omdat ze de rest van de week geen enkel ander menselijk contact hadden. Ze kreeg regelmatig kleine presentjes, zodat men ook eens voor een andere boodschap een winkel in konden gaan. Dat geeft aan, hoezeer we het nodig hebben om met een ander in contact te kunnen staan en daaraan een stukje van het eigen geluk te verbinden. 

In ons leven in relatie zullen weinig mensen een liefdevolle relatie afslaan, zeker als het Grote Geluk in beeld komt. Het kan tegelijkertijd een heel kwetsbare situatie zijn, omdat er omstandigheden aanwezig kunnen zijn, die datzelfde geluk in de weg kunnen staan. Zoals wanneer je de confrontatie met je biologische en genetische instinct aan gaat en daarmee in strijd komt met alles wat zich in jou manifesteert. Je zult compleet in de war gebracht worden over bijvoorbeeld de relatie die je met jezelf hebt. "Je wil toch gelukkig zijn en genieten? Nou, wat houd je dan tegen?" is een voorbeeld van gedachten die je lang en intensief bezig kunnen houden, vooral omdat je steeds op hetzelfde punt uit zal komen. Een dergelijk denkpatroon kan dominant en overheersend in jou aanwezig zijn, het kan - zeer - belemmerend werken, vooral omdat je vrij kritisch kunt zijn ten opzichte van jezelf. Bijvoorbeeld wanneer je single bent en zo graag samen met iemand je leven verder zou willen invullen. Of wanneer je samen met je geliefde een gezin wil stichten en de komst van het gewenste kindje zich anders ontwikkelt dan je had gehoopt. Of als het kindje er wel is en het blijkt met een bepaald probleem op de wereld te zijn gekomen. 

Je ontwikkelt door het eerder benoemde denkpatroon, bijvoorbeeld een schuldgevoel, als het leven anders verloopt dan je had gedacht en had gewenst. Mogelijk verander je jouw gekozen koers over de manier waarop je de wegen richting het Grote Geluk wilt gaan bewandelen. De drempels die je ondertussen voor jezelf opwerpt en waarmee je jezelf het Recht op Geluk ontneemt, kunnen ook zo z'n oorsprong hebben, zoals in de jaren die je als kind hebt doorgebracht. Deze kinderjaren kunnen, zoals jij het persoonlijk hebt ervaren, je van jongs af aan [veel] geluk hebben gebracht, óf juist ontnomen. Je leeft misschien wel voort met de gedachte dat het contact met je ouders daardoor is verbroken, of je wordt - keer op keer - geconfronteerd met keuzes die je ouders over jou en jouw leven hebben gemaakt. Dat zijn de situaties die zich in tegengestelde richting bewegen, en je het idee geven dat het Grote Geluk voor jou niet weggelegd is.... in ieder geval niet op dit moment....


MENSEN KUN JE VERGELIJKEN MET MUZIEKNOTEN
ALS ZE EENMAAL OP ELKAAR ZIJN AFGESTEMD
VORMEN ZE EEN PRACHTIG ORKEST

Vraag naar Relatieplein.com

Mensen die Relatieplein benaderen voor hulp bij relatie problemen, doen dat gewoonlijk niet omdat ze in de meest gelukkige periode van hun leven terecht zijn gekomen. Cliënten wandelen m'n praktijk niet in om te vertellen hoe gelukkig ze zijn. Nee, men komt daar juist als er geen enkele positieve beloning in het verschiet ligt en men te maken heeft met verdriet, spanningen, ofwel onzekerheden die te groot zijn geworden om zelfstandig mee om te kunnen gaan 
Een groot gevoel van onmacht over hoe de relatie verloopt en een gemis aan geluk, heeft zich van jou meester gemaakt en omdat mogelijkheden om te kunnen genieten ontbreken, is de tijd aangebroken om daar verandering in aan te brengen.

Wanneer we samen op onderzoek uit gaan naar wat er in een relatie gaande is, zoals wat een burn-out heeft veroorzaakt, met welke reden er is besloten om te gaan scheiden, hoe een conflict is ontstaan. Of wat er in een familie heeft plaatsgevonden, waardoor het levensgeluk zo vertroebeld is geraakt, krijg je in eerste instantie wat meer helderheid en inzicht over jouw relatie situatie. Vooral omdat je dat zelf eigenlijk het allerbeste haarfijn weet te omschrijven. Over het algemeen weet iedereen wel de vinger op de zere plek te leggen en de oorzaak van het ontstane probleem te benoemen. Je bent namelijk uitstekend in staat om uit te leggen; wat de ongelukkige situatie in relatie met zowel jezelf als tot de ander in gang heeft gezet en dus wat ervoor heeft gezorgd dat jouw alarmknop binnen het eigen systeem, signalen heeft afgegeven. Je hebt namelijk al veel te lang geen beloning meer ervaren, die je helpt om de aanwezige pijn en het gevaar voor een afwijzing te kunnen overleven, terwijl dat voor jou nú, op dit moment je allergrootste wens is!

Alles in het leven in relatie bestaat uit het maken van keuzes. Soms maak je een keuze die je achteraf gezien liever niet had gemaakt. Het gewenste effect is uitgebleven, of je bent er een stuk minder gelukkig van geworden. Ondertussen heb je bij de uitvoering van jouw keuze iets heel belangrijks geleerd en dat is zó belangrijk voor jou om te weten, dat het je uiteindelijk de kans geeft om tot nieuwe keuzes te komen, die meestal beter bij je passen, en vooral; omdat ze je gelukkig(er) maken.

Nú is het moment gekomen, om het Recht op Geluk voor jezelf op te eisen. Als therapeut en mediator help ik je om de kennis die je hebt over alle relaties in je leven, om te zetten in keuzes die je het plezier en geluk in jouw leven zullen doen terugkeren. Zodat het je leert om je eigen beloningssysteem weer in gang te zetten en ruimte te maken om ervan te kunnen genieten, juist van de kleine dingen van het leven, die je motiveren om vooral meer ruimte te maken voor het eigen geluk, je hebt er tenslotte recht op ;-)


STRAAL...DANS....ZING...GENIET...GEEF LICHT
DE WERELD WORDT MOOIER VAN
EEN LACH OP JOUW GEZICHT

De Wens heeft 'n Grens


Marco Borsato heeft het geluk dat hij kan samenwerken met John Ewbank, die op zijn beurt prachtige songteksten schrijft.

Het lied; "De Wens" is daar een mooi voorbeeld van, zeker als je kijkt naar het slotcouplet deze song, die de beste afsluiting van deze blog verzorgt.


"En waarom ben ik nooit compleet gelukkig
Met wat er hoort bij mij
Waarom moet er toch steeds weer iets bij
Waarom nooit eens een keer
Ietsje minder dan meer

Wanneer laat dat verlangen mij vrij"

Wensen zonder grenzen

GEPUBLICEERD
DOOR RELATIEPLEIN

"SOS in Relaties" is de weblog van Relatieplein.com en Thea van Winsum schrijft alle blogs die op de een of andere manier met ons "Leven in Relatie" te maken heeft.

Copyright Relatieplein 2020