Scheiden via RelatiepleinALS WEGEN ZICH [ECHT] SCHEIDEN

De keuze om écht te gaan scheiden is genomen....

Want

👉 Het zicht op verandering of verbetering is verdwenen
👉 Gevoelens van liefde en respect zijn verminderd
👉 Er is teveel ruzie, teveel miscommunicatie en onbegrip
👉 Een ander persoon is een rol gaan spelen in jullie huwelijk
👉 De financiële stress maakt jullie relatie kapot
👉 Er is sprake van huiselijk geweld of intimidatie
👉 De koek is op, jullie begrijpen elkaar niet meer
👉 Er is geen ruimte meer om aan de relatie te werken

Relatieplein & MediationBEMIDDELING en MEDIATION

Nadat alles is gezegd en nadat alles is gedaan, kan het verstandig zijn om van elkaar te gaan scheiden. Relatietherapie is een gepasseerd station en de enige route die jullie in willen gaan is die van een scheiding. Relatieplein zorgt ervoor dat jullie (Echt) Scheiding onder één dak in gang kan worden gezet, vooral omdat Relatieplein in alles met jullie mee zal denken.

Relatieplein is ten allen tijde jullie neutrale en vooral onpartijdige gesprekspartner die er via bemiddeling en mediation voor zorgt dat alles eerlijk verdeeld zal worden en dat in het geval er kinderen zijn, een pedagogisch verantwoord Ouderschapsplan opgesteld zal worden. Welk ook jaarlijks geëvalueerd kan worden.

Juridisch Advies Zeewolde

JURIDISCHE BIJSTAND 

Om te kunnen scheiden is er in ieder geval een Echtscheidingsconvenant nodig, die als een soort 'Vaststellingsovereenkomst' dient, waarin jullie alle spullen, geldzaken en dergelijke met elkaar gaan verdelen. Dat vereist een juridische blik en daarnaast een gerichte juridische input. Daar elke Echtscheiding bij de rechtbank ingediend zal worden. 

Juridisch Advies Zeewolde in de persoon van Frits Kanters is een ervaren scheidingsjurist die de klappen van de zweep goed kent. Door deze juridische ondersteuning kan de scheiding vanuit de juiste voorwaarden worden ingediend. Ook wanneer er geen huwelijk ontbonden hoeft te worden, zal Juridisch Advies Zeewolde de juiste stappen zetten om ervoor te zorgen dat jullie (Echt)Scheiding bij de Burgerlijke Stand is ingeschreven.

HOE KOMT EEN [ECHT] SCHEIDING TOT STAND?

Om een scheiding in gang te zetten, hebben jullie zowel met een advocaat als een mediator te maken.  Dat heeft met een aantal factoren te maken.

In eerste instantie is het belangrijk om te weten of jullie het samen willen én kunnen regelen?

Zijn jullie het al eens met elkaar, of kunnen jullie onder begeleiding van een professionele mediator de bemiddeling ontvangen en willen jullie alle mogelijkheden bekijken die er voor jullie beschikbaar zijn? Dan is het verstandig om via de bemiddeling vanuit Relatieplein met een solide juridische basis de procedure om te gaan scheiden op te starten. Zodat alle van belang zijnde documenten met elkaar opgesteld kunnen worden, nadat we via de 'Mediation Overeenkomst' eerst alle persoonlijke afspraken hebben vastgelegd, zoals dat jullie beide op vrijwillige basis meewerken aan de mediation.

Het traject van de [echt]scheiding kan uit de onderstaande onderdelen bestaan:

ORIËNTEREND CONSULTATIE GESPREK

Ongeacht de tijdsduur van ons gesprek, gaat Relatieplein voorafgaand aan het scheidingstraject met u rond de tafel om te kijken in hoeverre de mogelijkheden aanwezig zijn om samen via Bemiddeling & Mediation tot een gezamenlijk besluit over de toekomst te komen. Daarbij is het verstandig om vooraf te bespreken in hoeverre jullie samen dit traject in willen en kunnen gaan. Het benoemde tarief staat los van de onderstaande tarieven.

BEMIDDELING via MEDIATION

Relatieplein zal tijdens het gehele traject de Bemiddeling & Mediation verzorgen, dor alle afspraken in te plannen met de juiste betrokkenen. Het proces bewaken en ervoor zorgen dat er tijdens alle te ondernemen stappen een basis van gelijkwaardigheid is, in de persoon van Thea van Winsum zal zij de neutrale gespreksleider zijn en ervoor zorgen dat alle communicatie via één kanaal zal verlopen. Het gestelde tarief omvat al deze werkzaamheden

Documenten ondertekenen?

JURIDISCH ADVIES ZEEWOLDE


Inzake alle juridische handelingen - scheiden is namelijk vooral een juridisch traject - zal Frits Kanters namens Juridisch Advies Zeewolde alle handelingen verrichten om gezamenlijk opgestelde documenten zover voor te bereiden, dat u beide zult ondertekenen. Deze zal vervolgens via een advocaat bij de betreffende rechtbank ingediend worden. Het gestelde tarief is inclusief al deze handelingen en exclusief de kosten van o.a. de advocaat.

HET
[ECHT] SCHEIDINGS
CONVENANT

De werkzaamheden van zowel de mediator als de jurist komen samen bij het opstellen van het (Echt) Scheidingsconvenant, welke van belang is om alle materiële zaken met elkaar te verdelen. Huis, inboedel en pensioenen zullen allen de revue passeren, voordat een definitief stuk zal worden opgesteld. De werkzaamheden van zowel Juridisch Advies Zeewolde & Relatieplein samen vormen de totaal prijs die beide aan u verrekenen.

HET

OUDERSCHAPSPLAN

De Overheid is van mening dat als ouders besluiten om te gaan scheiden, dat hun kinderen daar zo min mogelijk hinder van zullen ondervinden. Zowel op het financiële-, opvoedkundige- als het persoonlijke vlak. Dat vereist een plan die ouders met elkaar opstellen en die tot de meerderjarigheid van het kind zal doorlopen. Relatieplein beschikt over alle kennis die van toepassing is bij het opstellen van het Ouderschapsplan en daarbij behoort het hier benoemde actuele tarief.

Informatie over de tarieven van mediation en de mogelijkheid om je aan te melden is via de knop beschikbaar. Wil je eerst contact met Relatieplein, zie dan de Contactpagina op deze website.

ADRES

Koraal 25
3893 EL Zeewolde


Telefoonnummer:
036 - 522 2518

OPENINGSTIJDEN

Maandag - Donderdag:
10.00 uur - 22.00 uur
Vrijdag
10.00 uur - 18.00 uur

© Copyright 2019 Thea van Winsum - Deze website is eigendom van ©RELATIEPLEIN
AGB-Code: Relatieplein: 90065875 & Thea van Winsum: 90106636

KVK: 55259944    RBCZ Licentienummer: 190323R