MIDLIFE CRISIS

Een volgende blog van SOS in Relaties  
geschreven door Thea van Winsum 


WELKE CLICHÉS ZIJN WAAR?

De stada van het Leven

Tijdens ons gehele leven doorlopen we verschillende stadia. Dat begint al direct na de conceptie en loopt door tot het moment waarop we ons aardse bestaan verruilen voor het stoffelijke bestaan. En ook daarna zouden we door verschillende fasen heen gaan, alleen is daar minder over bekend en is het de vraag of we dat willen weten.

Van alle belangrijke periodes die iedere persoonlijkheid door kan maken, is de puberteit de meest indrukwekkende periode, die de ontwikkeling van kind naar volwassenheid in beeld brengt, meestal doordat de puber op opvallende wijze deze periode doormaakt. De puberteit speelt zich meestal af tussen het 12e en 18e levensjaar.


DE M VAN MIDLIFE CRISIS


De periode van mensen tussen de 35 en 50 jaar is in principe een vrij rustige periode in je leven, omdat dan alles wat meer op z'n plaats is gevallen, zowel op werk- en carrière gebied als op het relationele vlak. Dat stabiele leven kan een benauwende werking hebben en doet je afvragen; " Is dit het nu voor mij?" Het idee dat je tot ver in je zestigste dit leven zult leiden, terwijl je niet goed weet of het in al die jaren wel de voldoening zal geven, die je ervan hoopt te krijgen, zal je dan overdenken. 

Waarschuwing voor de Midlifecrisis

Want je 'genieten' in optima forma is toch wat je wilt. Het is dan ook interessant om te onderzoeken wat een Midlife Crisis verder precies te betekenen heeft, naast de emotionele verwarring in deze levensfase.Want is het iets dat alleen bij mannen voorkomt, of kennen vrouwen ook deze periode in het midden van de verschillende levensfases, die je verwart over de toekomst en hoe je die in wilt gaan. 


HET WOORD 'CRISIS' STAAT IN HET CHINEES MET TWEE KARAKTERS GESCHREVEN.
HET ENE KARAKTER STAAT VOOR 'GEVAAR'EN HET ANDERE VOOR 'MOGELIJKHEDEN'

Pas op: Midlifecrisis!

Volgens de deskundigen ervaren 20% tot 25% van de mensen van middelbare leeftijd het moment dat ze op een keerpunt staan, waarin ze zich niet langer verbonden voelen met het eigen "Zelf". Het liefst wil men dan weglopen van de meest belangrijke onderwerpen en confrontaties die onder andere in de jeugd naar voren zijn gekomen, en waarmee men eigenlijk in het reine zou willen komen. Alleen dat kost tijd en het is de vraag of je die tijd eraan wilt besteden.  Zeker als men zich (on)comfortabel voelt bij het besef dat dat je leven al half voorbij is en dat leidt tot een bepaald besef en een stukje bezinning.

De vraag wat men tot op heden met het leven heeft gedaan komt naar voren, tijdens zo'n bezinningsperiode. En dat zal samen met het gevoel niet voldoende te hebben bereikt een ware crisis veroorzaken, die zich op alle fronten manifesteert. Een gevoel van verveling, een gemis aan uitdagingen en de vraag of actuele sociale contacten nog wel wenselijk zijn?


WE MAKEN ZELF ONZE BESTEMMING EN NOEMEN HET LOT

Halverwege het Leven zijn?

Is zo'n crisis in een stabiele periode in je leven wel zo negatief als dat we denken?

Is het dan juist goed om te kijken of je een carrièreswitch wilt maken? En om samen met de mensen om je heen eens gericht te kijken of jullie relatie voor verbetering vatbaar is?


Dat roept de vraag op wat de kenmerken zijn die bij een Midlife Crisis horen, 

zodat je het bij jezelf zou kunnen herkennen, om te weten te komen of deze periode inderdaad een onderdeel is van jouw leven.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden staan er hier een zestal punten die je kunt herkennen. Alle punten zijn gerelateerd aan de Midlife Crisis

  1. De behoefte om een lang gekoesterde droom te gaan verwezenlijken. Zoals plotseling een verre reis te gaan of willen maken
  2. Hernieuwde aandacht voor verschijning en uiterlijk. Men ziet deze persoon opvallend vaak in de sportschool of men houdt zich gericht bezig met voeding en kan besluiten om een bepaald afslankkuur te starten.
  3. Het nemen van ondoordachte beslissingen die het leven ingrijpend kunnen veranderen, en de aanschaf van kostbare zaken zoals een peperdure [rode] auto, motor of jacht. 
  4. De behoefte om zich af te zonderen van anderen of juist een ander soort vrienden op te zoeken. Dat kan ook betekenen dat men ineens 'savonds vaak van huis is.
  5. Risico's opzoeken, door de toevlucht te nemen tot alcohol en/of pillen en daarmee het gevoel van zinloosheid te verdrijven
  6. Het ontwikkelen van een nieuw levensdoel, zoals nadenken over emigreren, of je richten op [riskante] beleggingen en investeringen.
Ouder worden is....

Wanneer jou is geleerd om je gevoelens te onderdrukken, dan kan de behoefte om weg te vluchten tijdens de Midlife Crisis je motiveren om één van de bovenstaande uitspattingen in gang te zetten.

Het is alleen de vraag in hoeverre je relatie(s) dat zullen accepteren, en ook in hoeverre men hiermee om kan en wil gaan.


IS EEN MIDLIFE CRISIS OOK METEEN EEN RELATIE CRISIS?

Een Midlife Crisis stelt iedere relatie op de proef, ook op het moment dat  deze relatie tientallen jaren onderweg is.

Hoe [in]stabiel jullie relatie ook zal zijn, het kan een behoorlijke invloed hebben op het verdere verloop van jullie relatie, vooral omdat een Midlife Crisis alles uitvergroot.


Het besef dat je [ met elkaar] ouder wordt en dat lichamelijk merkbaar kan zijn, levert veel gemopper en geklaag op over allerlei onderwerpen, zo ook in relatie tot.....

Teveel keuzes hebben

Dat kan betekenen dat het er verbaal hard aan toe zal gaan en dat zal uitspraken naar voren brengen die stresserend werkt op de relatie. Want buiten dat men aan zichzelf twijfelt, zal er tegelijkertijd ook aan het voortbestaan van het contact - hoe intensief deze ook is - met de ander getwijfeld worden. En of dat je kinderen zijn, je levenspartner, ouders enz, dat maakt niet veel uit. Dus ja; zo'n crisis kan een relatiecrisis opstarten.
Daarbij is de kans groot dat er [flinke] ruzies ontstaan en dat jullie elkaar opeens niet meer lijken te begrijpen. Het kan ook zijn dat de persoon in crisis van mening is dat jij een verstikkende werking hebt en dat jullie beide op een ander spoor terecht zijn gekomen.


DE ZES FASEN VAN EEN MIDLIFE CRISIS

Ieder mens is uniek en dat betekent dat een Midlife Crisis bij een ieder anders zal verlopen. Zo zal niet iedereen vreemd gaan of de spiegel vaker kussen dan je ooit zeer geliefde levenspartner. Toch zijn er wel overeenkomsten te vinden waarin we de levensperiode die we Midlife Crisis noemen, globaal in zes fases kunnen herkennen.

Ruzie maken
  • 1e Fase = Woede
    Als het goed is worden we allemaal ouder, alleen zal het per persoon verschillen in hoeverre je daar hinder van zal ondervinden. Als opeens je gezicht na het opstaan wat minder goed wil ontkreukelen en lijkt je kleding opeens te heet gewassen. Dan ervaar je dat als confronterend. Door te ontkennen dat je nu eenmaal ouder bent, zult je wat directer of korter door de bocht reageren.

DE PERIODE NA DE MIDLIFE CRISIS


Het goede nieuws is dat ook een Midlife Crisis uiteindelijk ook weer voorbij zal gaan. Het is dan alleen de vraag hoe veerkrachtig is de persoon zelf en in hoeverre kan de omgeving daarin meeveren?


Dat zal in iedere situatie anders zijn, het ligt er namelijk aan hoeveel impact deze verstoorde periode op de relatie(s) heeft gehad. Soms veren relaties als vanzelf helemaal op, terwijl in andere situaties de problemen een belemmerende werking hebben.
Het is belangrijk om juist in deze periode met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat kan ook met behulp van een relatietherapeut. Het ligt eraan in hoeverre jullie samen in staat zijn om de draad weer op te pakken, en of het mogelijk is om elkaar [weer] te vertrouwen.

Nieuwe mogelijkheden zoeken

Als men met een andere partner is gestart, of er is een affaire geweest, dan is het verstandig om eerst samen vast te stellen wat de schade daarvan is en in hoeverre deze te herstellen valt. Vriendschappen, ouders en familieleden zullen misschien gekwetst zijn door allerlei uitlatingen, die je zelf wel achter je kunt laten. Alleen zal het voor de ander(en) niet evenzo vanzelfsprekend zijn om deze zonder slag of stoot achter je te laten.

Wat belangrijk is om je te realiseren, is dat je elkaar een heleboel verwijten kunt maken. En hoe terecht ze ook kunnen zijn, het zal in elk geval, een belemmerende werking hebben. Want met de beste wil van de wereld kunnen we hetgeen er is gebeurd niet meer ongedaan maken. Verwijten naar elkaar uiten dienst geen enkel doel en is gericht op het verleden, en is geen onderdeel van het heden en de toekomst. Dus richt je vanuit het hier en nu op de toekomst en stel samen doelen die je zou willen bereiken. Zodra je je eerste treden hebt gezet, zie je als vanzelf hoe je - met elkaar - verder wilt gaan op je nieuwe route.  En kijk vooral dan naar al het leuks dat het leven jou en jullie te bieden heeft.

GEPUBLICEERD
DOOR RELATIEPLEIN

"SOS in Relaties" is de weblog van Relatieplein.com en Thea van Winsum schrijft alle blogs die op de een of andere manier met ons "Leven in Relatie" te maken heeft.

Copyright 2020@Relatieplein