WANNEER JE VERANDERD

HOE JE DENKT
KUN JE VERANDEREN

HOE JIJ JE VOELT

IN WELK PATROON ZIT JIJ VAST?

Merk je dat in een relatie je steeds in een zelfde situatie terechtkomt, die veel met je doet? En hoe reageer je daarop? Is het een herhaling van wat je al eerder hebt gezegd en gedaan, of besluit je om het voorbij te laten gaan als de z
oveelste situatie? 
En wat is de winst wat je tot nu toe hebt gedaan in de relatie? Heeft jouw manier van handelen en alle gedachten gezorgd voor een positieve verandering of merk je dat jullie in een neerwaartse spiraal terecht bent gekomen? 

Wanneer druk jij de 'DIP-knop' van jouw relatie in en zorg je er (on)bewust voor dat er geen evenwicht meer in relatie aanwezig is? In hoeverre herken je de "D.I.P." in de relatie?

DOORBIJTEN

Hoe vaak heb je tegen jezelf gezegd dat je aanstelt, of dat je het verkeerd doet, inziet en dat jouw gedachten echt complete onzin zijn? "Stel je niet aan en gewoon doorbijten" kan dan een gedachte zijn die je zo vaak voor jezelf hebt herhaald dat het een overtuiging is geworden en hoe laat je dat los?

INSCHIKKEN 

Heb je de overtuiging dat jouw mening er niet toe doet? Of heb je gemerkt dat het bij de ander een heftige reactie veroorzaakt? Dan is de kans groot dat je jezelf wegcijfert en aanpast aan wat de ander van je verlangt. Je leert de ander dan om geen rekening met jou te houden en verliest je grenzen.

PLOETEREN 

Het doorbijten en inschikken kost je enorm veel energie, omdat het inschikken en doorbijten alles van je vraagt. Zeker als dat samen gaat met allerlei spanningen, ruzies, conflicten, die vanuit onbegrip en allerlei misverstanden, blijven plaatsvinden. Zonder het te beseffen ploeter je maar door....

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

DOORBIJTEN

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

INSCHIKKEN

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

PLOETEREN

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Het verleden rechtvaardigt de toekomst niet

Of het nu zakelijk is, of persoonlijk, zoals in gezins- en familieverband, vriendschappen, buren en bekenden, of met een levenspartner, het zijn allemaal relaties die een rol spelen in ons leven en die (mede)bepalen hoe we ons voelen.

We kennen allen de behoefte om erbij te willen horen en het is dan ook een natuurlijk verlangen om meerdere relaties in het leven te hebben en daar hebben we veel voor over. We zijn eraan gewend geraakt om aan een bepaald beeld te voldoen en daarom passen we ons aan in het streven naar de goedkeuring van de ander(en). En we kiezen ervoor om het, vooral de ander naar de zin te maken en nemen dan afstand van wat je zelf belangrijk vindt en raken dan steeds verder van je ware Zelf verwijderd en dat hebben we niet altijd in de gaten.

Liefde en genegenheid komt in meerdere vormen naar ons toe en dat geeft je een blij en warm gevoel en dat noemen we dan geluk. Deze positieve gevoelens ontstaan als bekroning van o.a. vertrouwen, respect en vriendelijkheid. We zijn zó gehecht aan dit gevoel, dat we het willen koesteren en ons willen verbinden aan de personen die deze gevoelens in ons doet ontwaken en zo onstaan relaties en/of houden we relaties in stand.

Liefde en verbondheid groeien en bloeien en geven je het idee, dat het onvoorwaardelijk is.  En dat zorgt voor het vertrouwen dat je mag zijn wie je bent en draagt bij aan het geluksgevoel, wat we dan koesteren en in stand houden.
En dan ineens valt het je op dat het allemaal anders verloopt en je vraagt jezelf af, welke signalen je gemist hebt. Er komen verwijten, bijvoorbeeld door miscommunicatie en/of onbegrip. Ruzie en conflciten zijn het gevolg en je schaamt je, omdat je met elkaar in een negatief spiraal terecht bent gekomen, waarin het vertrouwen beschadigd is.

Het gevoel dat je " erbij hoort" lijkt verder dan ooit van je verwijderd en een gevoel van leegte dringt zich aan je op. Er komen meer emoties naar voren en er ontstaat een gevoel machteloosheid en tegelijkertijd ben je continue aan het strijden. En dat kost een hoop energie en die wil je graag op een andere manier in relatie met zowel jezelf als met de ander(en) investeren. Alleen is het lastig om uit dat patroon te komen, omdat je zelf het overzicht bent kwijtgeraakt over wat er nu wel/niet heeft plaatsgevonden en wat ieders rol daarin is geweest.

Relatietherapie is dan een manier om met de ontstane relatieproblemen - een probleem komt meestal niet alleen, vandaar dat er 'problemen' staat  - aan de slag te kunnen gaan. Zodat we samen zorg en aandacht kunnen geven aan jullie relatie. Relatieplein gaat naast jullie staan en kijkt mee naar wat er in het verleden is gebeurd, om samen toe te werken naar een toekomst die je wederom het gevoel geeft dat je keuzes kunt maken die voor jouw leven in relatie belangrijk zijn. We zorgen er samen voor dat het praten overgaat in een écht gesprek en dat jullie elkaar weer horen.

WANNEER PRAAT IK TEVEEL?
WAT HEB IK DAN TE ZEGGEN?

Rherapie is geschikt voor verschillende relatievormen.
Hier de vier relatievormen waarin Relatieplein hulp kan bieden

Liefdes relaties

Liefdes 
relaties

Deze vorm van therapie is volledig gericht op de relatie tussen levenspartners.

Familiebanden

Familiebanden

• Broer & Zus relatie
• Ouder & Kind
• Familieleden
• Grootouders

Vriendschapsrelaties

Vriendschaps
relaties

• Vrienden
• Buren & Naasten
• Kennissen
• Vriendinnen

Werkbare Relaties

Werkbare 
relaties

• Collega's
• Zakenpartners
• Werkgever/nemer
• Compagnons
• Leidingevenden

ANGST IS DE KRACHTIGSTE GEDACHTE 
VAN ALLE GEDACHTEN, OP LIEFDE NA....

Alles wat we in het leven ervaren komt voort uit angst en liefde. De angst voor afwijzing, de angst voor chaos, de angst voor verlies en angst voor emoties, zorgen voor negatieve gevoelens en kan een verlammend effect geven. En dat kan ervoor zorgen dat we de ander willen controleren en/of dat we ons buitengesloten voelen. Terwijl als we ons richten op de krachten in onszelf, zoals wilskracht, zelfrespect, drive en genegenheid, dan ontstaat er een gevoel van eigenwaarde en bevlogenheid, die ons energiek maakt en ervoor zorgt dat we de situatie (zouden) kunnen accepteren. 

Heb je besloten om de angst over een relatie achter te laten, dan is relatietherapie een kans tot verandering. Via een aantal voorbeelden van problemen die in relaties naar voren komen, zie je een deel van de problemen waarvoor relatietherapie een hulpmiddel kan zijn.

CRISIS IN DE RELATIE

Opeens kun je het niet meer opbrengen om je mond te houden, of is de situatie zò ver opgelopen, dat je er samen niet meer uit kunt komen. Relatieplein biedt directe hulp en kan binnen 24 uur aanwezig zijn, zodat je weer even verder kunt met elkaar in die situatie.

NEGATIEF SPIRAAL

Wat je ook doet of zegt, het komt verkeerd over, wordt niet begrepen en/of je raakt in paniek bij de gedachte dat er weer een confrontatie zal zijn.... Jullie draaien steeds in hetzelfde kringetje rond en je gedachten maken overuren en je vraagt je af welk doel dat dient?

LEVEN IN HET VERLEDEN

" Ja maar ..." Zeggen we als we de ander een verwijt willen maken. En ieder verwijt gaat over keuzes uit het verleden en dat kunnen we vandaag de dag niet veranderen. Het verleden wordt oneindig uitvergroot zonder dat er zicht op verbetering is.

RUZIE & CONFLICT 

Wat begint als de zoveelste ruzie, eindigt in een heftig conflict. Er is geen ruimte om je meing te geven en/of je gevoelens te uiten, je wordt er moedeloos van, wat nu? Relatieplein zorgt voor lucht in de relatie en bemiddeld als de onpartijdige derde.

AGRESSIE & GEWELD

Er zijn (te)veel relaties die gepaard gaan met agressie en (psychisch) geweld. Zoals wanneer er sprake is van schreeuwen,  een onredelijk manier van reageren en een flinke machtsstrijd, die zonder zicht op verbetering, door blijft gaan. Via de hulp van Relatieplein, werken we samen naar een veiligere situatie toe, die je kansen tot (veilige) keuzes geeft.

(MIS)COMMUNICATIE

Je kunt veel praten en toch vrij weinig zeggen en dat kan  misverstanden geven en leiden tot miscommunicatie. Je begrijpt elkaar niet meer, het lijkt wel of jullie allen een ander taal spreken. Relatieplein geeft inzicht in hoe jullie met elkaar om gaan en geeft inzicht in wat je eraan zou kunnen veranderen. Dan kan het gesprek beginnen.

EMOTIE & GEVOELENS

Ook al zit je in dezelfde situatie en maak je dezelfde dingen mee - zoals in een gezin - en toch denkt een ieder er anders over. De een wordt enorm verdrietig, de ander neemt afstand en laat geen emotie en/of gevoel zien. Relatieplein kijkt naar het systeem in jou en gaat op een veilige manier op zoek naar de reden hiervan.

SPANNING & TWIJFELS

Ben je bang om verlaten te worden, of blijft het gevoel dat je afgewezen wordt bij je hangen? Ervaar je stress, wordt je gepest en/of twijfel je sterk aan jezelf? Is er sprake van jaloezie, die alles in een ander daglicht zet? De twijfel maakt je zenuwachtig en je wilt het liefst vluchten voor al die zaken die je angst bezorgen. Wil je dat wel?

Levensboom vol emoties

MOED BETEKENT
ANGST VOELEN
EN TOCH JE

HART VOLGEN


❣️ Liefde is zeldzaam ≈ GRIJP HET
❣️ Woede ontstaat vanuit wraak ≈ DUMP HET
❣️ Angst zet alles stil ≈ GA HET AAN
❣️ Herinneringen verzamelen ≈ EN KOESTEREN
❣️ Het leven is wat jij ervan maakt ≈ LEEF HET

"OORDEEL"
IS SLECHTS EEN DEEL
VAN HET OOR
WAT HOORT

In een wereld vol met tegenstellingen, willen we ons vooral verbinden met de ander. En dat kan lastig zijn, wanneer we (nog) niet met ons eigen "Ik" met je eigen "Ego" verbonden bent. Als je de levensboom als metafoor gebruikt voor de mens, dan richten we ons op alle zijtakken, omdat we de overtuiging hebben dat ze verbonden zijn met de stam van de boom die ons de kracht geeft om to die verbinding te komen.
Alleen zit de echte verbinding diep onder de grond en is dus niet zichtbaar, onze wortels vertellen ons hoe stevig we staan en waar de verbinding met onszelf daadwerkelijk alle energie krijgt. 

We leven op een onbewuste manier en zetten graag de roze bril op. Met die bril willen we onvoorwaardelijke liefde en acceptatie ontvangen. We plakken overal een etiketje op, waarmee we proberen de ander te controleren en vergeten we hoe we ons unieke zelf kunnen zijn en richten we ons vooral op - het falen van - de ander. We leveren onze kwetsbaarheid in en zetten onszelf in de overlevingsstand en dat gaat geheel onbewust.

We worden iedere dag geconfronteerd met de 'waan van de dag', of dat nu in een relatie naar voren komt, of via alle media en het komt in grote getale op ons af.  We dienen steeds meer prestaties te leveren op het werk en in privé relaties dienen we ons ' perfecte zelf' te laten zien.  En hoe meer we de etiketten die het leven op ons plakt trachten te verbloemen, hoe meer we ons richten op de ' perfecte relatie' - voor zover die kan bestaan - en worden bang om te falen.

Als we ons bewust zijn van de processen die ons in de greep houden, kunnen we de keuze maken om daarin veranderingen te maken die voor jou belangrijk zijn. Door een spiegel voor te houden, komt er inzicht in hoe je (on)bewust handelt en hebt gehandeld. 
Je hebt in alle jaren dat je op aarde bent vele lessen geleerd en bent herhaaldelijk van het door jou gekozen pad afgedwaald. Iedere keer dat je de weg kwijt was, heb je signalen gekregen. Heb je die signalen gezien en heeft je dat een spiegel voorgehouden? Of heb je die spiegel genegeerd en ben je doorgegaan op dezelfde route?

Sinds de jaren '20 bestaat relatietherapie en pas veertig jaar later ging men onderzoeken wat er eigenlijk mis gaat in relaties. Daaruit ontstonden nieuwe therapievormen, met een oordeel over hoe men deze problemen kon oplossen. Het gevolg was dat de therapie vanuit het concept; " Voor wat, hoort wat" werd opgestart. Dat bleek echter juist mensen uit elkaar te drijven.
In de jaren '70 werd van de relatietherapeut verwacht zich op een rationele en vooral rustige te gedragen, zodat cliënten leerden om hun emoties te controleren. Dat gaf mensen het idee dat je "gek" was als je in therapie ging.

Sindsdien zijn de ontwikkelingen binnen relatietherapie in een vlot tempo elkaar opgevolgd. In therapie gaan en/of psychologische hulp zoeken, is ondertussen een 'normale keuze' geworden. En dat heeft het aanbod zover vergroot, dat je door de bomen het bos niet meer kunnen zien en zorgt ervoor dat het lastig is om een keuze te maken, want welke therapeut kan jou in jouw unieke situatie nu het beste helpen? 

Met relatietherapie starten, kan een spannende keuze zijn, want hoe weet je nu dat je bij de juiste therpeut bent aangekomen? Wat is dan belangrijk en wie geeft je de garantie dat Relatieplein jullie dé hulp kan bieden, die je graag zou willen ontvangen?

Bij Relatieplein gaat het vooral om jou en is het belangrijk dat je unieke Zelf mag en kunt zijn!
Er wordt oprecht naar je geluisterd - zonder oordeel - en welke gedachten, gevoelens en emoties er zijn, zal op respectvolle wijze besproken worden. Daarbij nemen we samen alle ruimte om te ervaren of ons contact prettig voelt en of we met elkaar een klik hebben. Welk gevoel krijg je in het contact, is dat een prettig contact en voelt het veilig aan? Heb je vervolgens het gevoel dat er naar je geluisterd wordt?
Net als dat het leven je geen garanties biedt, kan ook Relatieplein die niet geven. Ook niet of we met elkaar tot een 'oplossing' (wat dat in jouw situatie ook mag betekenen) zullen komen. Want we kunnen geen van allen op het leven vooruit lopen en we beschikken niet over voortschrijdende kennis, dus we weten geen van allen wat de toekomst ons zal brengen.

De garantie die Relatieplein wél geeft, is dat zij er alles aan zal doen om een veranderingsproces in gang te brengen, die voor jou/jullie werkt. En dat doen we door samen de confrontatie aan te gaan met datgene wat de relatie in de weg zit en door inzicht te geven in wat er tussen jullie gebeurd.
Relatieplein werkt niet met ' huiswerk' en geeft ook geen opdrachten. Relatieplein werkt namelijk met het aanbieden van een gereedschapskist, met allerlei tools; zoals inzicht en de wetenschap waar jouw gevoelens en emoties vandaan komen. Tijdens de therapie vullen we jouw gereedschapskist en je maakt vervolgens zelf de keuze in hoeverre je daarvan gebruikt zal en wil maken. 

Relatieplein werkt vanuit de " Signs of Safety" omdat zij het belangrijk vind dat een ieder zich veilig voelt, wanneer we met elkaar in gesprek zijn. Daarbij zorgt deze methode ervoor dat je gemotiveerd wordt om zelf aan de slag te gaan en dat geeft energie en vooruitzichten, die de weg terug naar jezelf een stuk makkelijker maken.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

TARIEVEN & VOORWAARDEN?

Informatie over de tarieven van relatietherapie en de mogelijkheid om je aan te melden is via de knop beschikbaar. Wil je eerst contact met Relatieplein, zie dan de Contactpagina op deze website.

ADRES

Koraal 25
3893 EL Zeewolde


Telefoonnummer:
036 - 522 2518

CONTACT

Email
Contact@relatieplein.com

Mobiel
06 - 215 93 780

OPENINGSTIJDEN

Maandag - Donderdag:
10.00 uur - 22.00 uur
Vrijdag
10.00 uur - 18.00 uur

© Copyright 2019 Thea van Winsum - Deze website is eigendom van ©RELATIEPLEIN
AGB-Code: Relatieplein: 90065875 & Thea van Winsum: 90106636

KVK: 55259944    RBCZ Licentienummer: 190323R