….EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN….

Een nieuwe blog van SOS in Relaties  
geschreven door Thea van Winsum 


RELIGIE

Vergeef het vooral jezelf!


Ondanks dat ik nooit gedoopt ben, heb ik wel een christelijke opvoeding gehad en dat kwam dan met vlagen naar voren. Zoals via school, een biddende opa, of door een kerkbezoek. Zo leerde ik ‘Het Onze Vader’ kennen, een gebed dat velen kennen vanuit het christendom. 

In ‘Het Onze vader’ staat de zin: “En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren“. In meer begrijpelijke taal zou dit betekenen: ‘En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.‘

Dat klinkt misschien makkelijker dan het in de praktijk is, want hoe vergevingsgezind zijn we eigenlijk en wat hebben we nodig om onszelf te kunnen vergeven ?


WAT IS VERGEVING?Om te kunnen achterhalen of je tot vergeving in staat ben, is het handig om te weten wat het eigenlijk precies inhoud.


Volgens Wikipedia is vergeving:

Spijt betuigen

“Vergeving is volgens de algemene opvatting het iemand niet meer kwalijk nemen van een ernstige daad. Deze daad overtreft het gewone en is iets waarvoor sorry zeggen niet afdoende is. Vergeven wordt (doorgaans) gedaan door diegene die geestelijke of materiële schade heeft geleden. Dit slachtoffer van die onterechte daad rekent deze daad dan niet meer toe aan de dader en verlangt dan ook geen genoegdoening meer hiervoor. Zowel diegene die vergeeft als diegene die vergeving ontvangt ervaren doorgaans een gevoel van bevrijding omdat de daad en een schuld(-gevoel) door de vergeving minder dominant worden in het leven. Er heeft een afronding of afsluiting plaatsgevonden”

Dat is best pittig en geeft al wat meer een idee van hoe lastig het is om de ander te kunnen vergeven. Als iemand je iets heeft aangedaan waar je iedere dag mee te maken hebt, dan is het bijna ondenkbaar dat je het de dader ooit zou kunnen vergeven. Het zal per situatie verschillen, en het zal per persoon verschillen, of je tot vergeving in staat bent in situaties waar je bijvoorbeeld het achterliggende verhaal kent. Alleen zal het aan de reden en/of situatie of dat voor jou voldoende is om het leed dat er is veroorzaakt te kunnen vergoeden, laat staan dat het de dader vergeven wordt. Toch zijn er regelmatig mensen die aangeven het een dader te hebben vergeven.  Men geeft als reden daarbij, dat men de mogelijkheid wil benutten om in ieder geval het leven zo goed mogelijk te kunnen voort zetten en daar is veel voor te zeggen.


RELATIETHERAPIE

Vreemdgaan geeft verdriet


Tijdens relatietherapie komt het onderwerp vergeving met enige regelmaat naar voren. Dat heeft dan te maken met een beschadigd vertrouwen en de ruimte die men heeft om te kunnen accepteren wat men niet meer kan veranderen.

In relatie met elkaar maken we wel eens keuzes die je achteraf als de niet meest verstandige keuze in je leven kunt beschouwen en die keuze kan het al dan niet voorbestaan van een relatie bepalen. De ander heeft immers die keuze niet gemaakt en wordt daar wel mee geconfronteerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om geheimen, die door leugens in stand worden gehouden en wanneer je daarachter komt zal niemand staan te juichen. Schuld bekennen geeft meestal alleen maar meer ruis en zal de ander geen ruimte bieden om tot vergeving over te gaan.


OVERSPEL

Stilzwijgend Akkoord

Een overspelige - dus iemand die vreemd gaat - partner, heeft een groot effect op de relatie. Het zit ‘m dan vooral in het feit dat het vertrouwen in elkaar verdwenen is, zeker wanneer het overspel al langere tijd heeft plaatsgevonden. Overspel staat voor een signaal dat er iets in de relatie gaande is, waar partners zich niet altijd bewust van zijn.  

Er is bijvoorbeeld sprake van miscommunicatie, doordat je eraan gewend bent geraakt om elkaar niet [meer] te horen. Of de irritaties brengen je zoveel verwarring, dat je niet meer weet of de liefde nog wel in de relatie aanwezig is. Dat maakt de liefde heel gecompliceerd. Het besef dat er tegen je gelogen is, heeft vervolgens verregaande gevolgen. Het doet je twijfelen aan alles en iedereen en die emoties – plus een flinke dosis boosheid – zorgen er in eerste instantie voor dat er twijfels ontstaan of jullie nog met elkaar verder kunnen.

Er zijn situaties waarin er na een duidelijke uitleg wel redenen aanwezig kunnen zijn om het de ander te vergeven. Alleen wanneer er in een dergelijke situatie meerdere factoren meespelen, zoals een herhaling van zetten, dan kan het vertrouwen dermate geschaad zijn, dat de relatie in een impasse terecht is gekomen.


HEELT TIJD ALLE WONDEN?

Om gek van te worden

Als het zo makkelijk zou zijn, dat tijd alle wonden heelt, dan hoeven we ons geen van allen nog zorgen te maken. ‘Ga gerust je gang met de buurvrouw schat, want ik heb net een blog gelezen, het komt vanzelf wel weer goed’.

Helaas werkt het zo in de praktijk niet, het is meestal keihard werken en veel investeren, wil er ruimte ontstaan om überhaupt de overweging te maken om het de ander te gaan vergeven. Dat heeft ook veel te maken, met welk gepleegd feit je geconfronteerd bent.


RUIMTEGEBREK?

Als je in een situatie terecht komt, waarin je voor het blok wordt gezet, dan ervaar je eerst een hoop emoties. Buiten de boosheid die in eerste instantie naar voren zal komen, zullen er al snel schuldgevoelens naar voren komen, in de trant van; ‘Had ik maar…’ of  ‘Wat als ik…’, kunnen gedachtes zijn die spontaan naar boven poppen en die je in alle contacten met de ander zal beïnvloeden.

Zeker, wanneer de ander je dat ook nog eens een keertje inwrijft. Dat zorgt ervoor dat je buiten de ander, vooral jezelf een hoop verwijten gaat maken. Je zult misschien denken, dat je beter op had moeten letten of dat je iets had kunnen doen om de actuele situatie te voorkomen. Het kan zijn dat er daardoor minder ruimte is om te kunnen vergeven.

Wat zie ik en wat merk ik?

Schuldgevoelens lijken te zeggen dat je iets met voorbedachte rade hebt gedaan, het is alleen de vraag of dat wel zo is. Zoals eerder benoemd is er meestal wel iets gaande binnen de relatie waardoor je soms tot keuzes bent overgegaan, die je het liefst meteen terug zou willen draaien. Vervolgens ben jij niet verantwoordelijk voor de keuzes van een ander. Je kunt de ander nooit veranderen, je kunt wel op ieder moment van de dag het besluit nemen om een andere keuze te maken. Een keuze waar je wel verantwoordelijk voor kunt zijn en die ruimte biedt om nieuwe wegen te gaan bewandelen. Een nieuwe weg kan zijn om eerst jezelf te vergeven, want niemand kan de toekomst zó voorspellen, dat je op ieder moment van de dag kunt overzien tot welke acties een ander in staat is.

Marc-Marie Huijbregts heeft echt gelijk in zijn stelling, dat vergeving eerst een cadeautje aan jezelf is, het is alleen aan jou om te bepalen of je jezelf dat cadeau zult geven...

GEPUBLICEERD
DOOR RELATIEPLEIN

"SOS in Relaties" is de weblog van Relatieplein.com en Thea van Winsum schrijft alle blogs die op de een of andere manier met ons "Leven in Relatie" te maken heeft.

Copyright @Relatieplein 2020