PAK HET MOEILIJKE AAN ALS HET NOG MAKKELIJK IS
DOE HET GROTE ALS HET NOG KLEIN IS 

De Tarieven van Relatieplein

Relatieplein hanteert vaste tarieven, en inclusief btw zijn vastgesteld. Vooraf zullen we samen overeenkomen tot welke betaling overgegaan zal worden, wat afhankelijk is van de vorm van dienstverlening en de daarbij behorende [prijs]afspraken.

Het Intake Gesprek is een apart onderdeel van de dienstverlening en geeft de ruimte om een indruk te krijgen van Relatieplein en van Thea van Winsum. Door de intensiteit van de contacten is het van belang dat er ruimte is om elkaar eerst te leren kennen.

TELEFONISCH ADVIES

 GRATIS
 • Voor een luisterend oor en/of een gratis   PERSOONLIJK ADVIES, is Relatieplein telefonisch bereikbaar
 • Ook voor meer informatie over het starten met Therapie 

PERSOONLIJK CONTACT

55,ºº  per uur

 • Of het nu ON-LINE is, of tijdens een Face-2-Face contact, kunnen we geheel vrijblijvend met elkaar het gesprek aan over PERSOONLIJKE problemen in relaties, ook in relatie met jezelf

INTAKE GESPREK

125,ºº  per gesprek

 • Ter oriëntatie is een geheel vrijblijvend van aard,  start de 'RELATIEHULP' met een
  INTAKE GESPREK van ongeveer twee uur 

EVALUATIE GESPREK

125,ºº  per gesprek
 • Vanuit een stukje nazorg en om vorm te geven aan de ouderlijke verantwoordelijkheid is na o.a. een scheiding het   EVALUATIE GESPREK  een belangrijke optie

HET VERSCHIL TUSSEN WIE JE BENT
EN WIE JE WILT ZIJN
IS WAT JE DOET

Wat vertel jij jezelf en wat ben je over jezelf gaan geloven?

Het leven in relatie bestaat in eerste instantie op de manier waarop je de relatie met jezelf vorm geeft  Wat je ouders tegen jou hebben gezegd als kind, zal vee te maken hebben met wat je nu tegen jezelf zegt, zeker als het je zorgen geeft, je oververmoeid maakt of in de war brengt, nu je volwassen bent


Dat zijn onderwerpen die binnen Contextuele & Systeemtherapie naar voren kunnen komen, welke zich vooral richt op wat jou persoonlijk zal helpen om doelen te behalen.

De onderstaande therapievormen zijn bij de meeste zorgverzekeraars vergoedbaar.

UUR TARIEF

€  75,ºº per uur
 • INDIVIDUELE 
  THERAPIE
 • Is het vaste bedrag - inclusief btw - voor het uurtarief bij:

 • ➥ Psycho Therapie
 • ➥ Contextuele Therapie
 • ➥ Systeem Therapie

BASIS THERAPIE TRAJECT

€  360,ºº per 8 Afspraken
 • INDIVIDUELE THERAPIE
 • Is inclusief btw het bedrag bij een BASIS THERAPIE TRAJECT per acht gesprekken van ± 1 uur

 • Psycho Therapie
 • Contextuele Therapie
 • Systeem Therapie

PRO•✚ THERAPIE TRAJECT

€  600,ºº per 14 Afspraken
 • INDIVIDUELE THERAPIE
 • Is inclusief btw het bedrag bij een PRO•✚ THERAPIE TRAJECT per veertien gesprekken van ± 1 uur 

 • Psycho Therapie
 • Contextuele Therapie
 • Systeem Therapie

INTENSIEF THERAPIE TRAJECT

€  840,ºº per 20 Afspraken
 • INDIVIDUELE THERAPIE
 • Is inclusief btw het bedrag bij een INTENSIEF THERAPIE TRAJECT per twintig gesprekken van ± 1 uur
 • Psycho Therapie
 • Contextuele Therapie
 • Systeem Therapie

 ALS HET LEVEN JE LAAT STRUIKELEN
 MAAK ER DAN EEN SALTO VAN

Relatieplein heeft verschillende vormen van Therapie, die in aanmerking komen voor een vergoeding via de zorgverzekeraar. 

Alleen Relatietherapie valt buiten de vergoedingen van zorgverzekeraars.

UUR TARIEF

€  80,- per uur
 • SAMEN IN THERAPIE
 • Is het vaste bedrag - inclusief btw - voor het uurtarief bij:
 • ➠ Relatie Therapie
 • ➠ Familie Therapie

BASIS THERAPIE TRAJECT

€  666,ºº per 7 Afspraken
 • SAMEN IN THERAPIE
 • Is inclusief btw het totaal bedrag bij een BASIS THERAPIE TRAJECT per zeven   gesprekken van ± 2 uur 
 • ➠ Relatie Therapie

PRO•✚ THERAPIE TRAJECT

€  1048,ºº per 11 Afspraken
 • SAMEN IN THERAPIE
 • Is inclusief btw het totaal bedrag bij een PRO•✚ THERAPIE TRAJECT per elf gesprekken van ± 2 uur 
 • ➠ Relatie Therapie

INTENSIEF THERAPIE TRAJECT

€  1315,ºº per 15 Afspraken
 • SAMEN IN THERAPIE
 • Is inclusief btw het totaal bedrag bij een INTENSIEF THERAPIE TRAJECT per vijftien   gesprekken van ± 2 uur 
 • ➠ Relatie Therapie

'FALEN' IS DE KANS OM OPNIEUW TE BEGINNEN
EN DEZE KEER WAT SLIMMER 

Per 1 oktober 2021 heeft Relatieplein de keuze gemaakt om zich qua Bemiddeling & Mediation alleen te richten op Scheidingen. Daar zij een intensieve samenwerking is aangegaan met Juridisch Advies Zeewolde. 

De actuele tarieven die hieronder staan zijn allen inclusief btw

De gehele scheiding wordt in principe onder één dak georganiseerd en Relatieplein blijft van het begin tot het eind uw contactpersoon

Alle tarieven zijn inclusief btw

Echt Scheiden

 125,ºº

ORIËNTEREND CONSULTATIE
GESPREK

Voor een gesprek van ± twee uur ter voorbereiding  en/of oriëntatie is dit het vaste tarief voor een Mediation gesprek

850.ºº

JURIDISCH ADVIES ZEEWOLDE  FRITS KANTERS

Dit is het vaste tarief voor alle juridische werkzaamheden  tijdens de scheiding, inclusief het opstellen en indienen van alle ter zake doende  documenten.

150,ºº

BEMIDDELING via MEDIATION

Dit tarief is gericht op alle bemiddelingswerkzaamheden die de mediator tijdens het scheidingstraject zal verrichten. 

450.ºº

HET OUDERSCHAPSPLAN


Voor het opstellen van het Ouderschapsplan zal dit tarief, ongeacht de tijdsduur, met zich meebrengen.

Relatieplein hanteert alle bovenstaande tarieven bij de verschillende diensten, zoals ze hierboven zijn aangegeven. Het feit dat er een verschil is qua prijzen met de vorm van hulp, heeft te maken met de intensiteit waarmee de gesprekken gevoerd worden. En de rol die Relatieplein daarin speelt, zo zal bijvoorbeeld bij mediation, buiten de juridische factoren, meer vragen om een duidelijke rol, dan wanneer ik als therapeut tracht je/jullie te motiveren om goed voor jezelf te zorgen.

De benoemde honoraria liggen vast en kunnen niet gewijzigd worden. Relatieplein gaat uit van het principe om een eerlijke prijs te hanteren, om zoveel mogelijk mensen gebruik te kunnen laten maken van alle mogelijkheden die Relatieplein te bieden heeft. Daarom zijn er in principe geen extra kosten, zoals btw en is er voldoende duidelijkheid gegeven om tot een keuze te komen.

Via Relatieplein kunnen sinds 2019 de kosten die uit de verschillende vormen van therapie naar voren komen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De enige beperking daarop is dat qua vergoedingen alleen relatietherapie uitgesloten is. Wanneer men echter een verwijzing van de huisarts heeft, kunnen - een deel van - de kosten van Relatietherapie wel via de Belastingen teruggevorderd worden.

Thea van Winsum is officieel als 'Complementair Aanvullend Kwaliteitstherapeut' erkend en dat heeft als voordeel dat er voor de cliënt meer duidelijkheid is. Buiten dat er mogelijkheden zijn om terug te kunnen vallen op o.a. een klachtenregeling, is er de zekerheid dat de geboden dienstverlening op professionele wijze uit gevoerd wordt.

Relatieplein heeft vanuit de erkenning besloten haar tarieven evenredig te houden, aan de tarieven die voorafgaand aan de erkenning gehanteerd zijn, zodat ook degene die zonder aanvullende verzekeringen de mogelijkheid hebben om zich tot Relatieplein te richten. 

Ieder contact start altijd met een 'intakgesprek' die onafhankelijk van de tijdsduur gevoerd wordt. Dat gesprek is om met elkaar te kunnen bekijken in hoeverre de vraagstelling aansluit bij de dienstverlening die Relatieplein te bieden heeft. Relatieplein is zich zeer bewust van de grenzen van haar mogelijkheden en zal er altijd voor kiezen om je door te verwijzen, mocht de hulpvraag meer vragen dan dat Relatieplein kan bieden. Verder is het van groot belang hoe je/jullie het gesprek ervaren. Onze contacten zijn namelijk nogal intensief en gaan (soms) verder dan je in eerste instantie zult verwachten. En dan is het belangrijk dat je er een goed gevoel bij hebt, anders zal het van beide kanten niet werken.  Het intakegesprek is dan een juiste eerste kennismaking, omdat we beide kunnen bekijken of er een klik is.

Besluiten jullie om verder te gaan met Relatieplein, dan werken we met een Behandelingsovereenkomst of een Mediationovereenkomst, zodat we gerichte afspraken met elkaar op papier hebben. Zo weten we vanaf beide kanten waar we aan toe zijn en kunnen we ons volledig richten op het doel van ons contact. Zijn de omstandigheden veranderd en heeft dat invloed op onze contacten? Maak het bespreekbaar en we komen tot een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Relatieplein werkt met een 'Cliënt-Cloud', die ervoor zorgt dat alle gegevens AVG proof verwerkt zullen worden en dat alle digitale contacten op een privacy veilige manier tot stand zullen komen. Via verdere digitale contacten worden ook de facturen - via e-mail - verzonden. Iedere factuur kan via pin betaald worden, bijvoorbeeld voor of na een gesprek, of via de bank betaald worden.

Relatieplein heeft bij iedere factuur een standaard termijn van 20 dagen om de betaling te voldoen. Mocht het een betaling aan de aandacht ontglipt zijn, dan volgt er eerst een betalingsherinnering. Het bedrag blijft ook bij een latere betaling gelijk en Relatieplein zal afspraken die afgemeld zijn, niet standaard in rekening brengen.  Alleen in situaties waarin Relatieplein gerichte activiteiten in gang heeft gezet en een afspraak heeft onverwacht geen doorgang, dan kan dat in rekening gebracht worden. Daarover zal altijd eerst gecommuniceerd worden, zo ook als Relatieplein extra activiteiten verricht, waarvan een factuur verzonden wordt, is altijd eerst besproken.

Bij mediation, scheiding en conflictbemiddeling is het gebruikelijk dat alle betrokken personen een evenredig deel van de factuur zullen voldoen. Bij een scheiding bijvoorbeeld, betaalt ieder 50% van de factuur. Is er een conflict in de familie en er zijn vijf personen bij betrokken, dan betaalt een ieder 20% van de factuur. Is er een zakelijk geschil gaande zoals bijvoorbeeld een arbeidsconflict, dan kan het zijn dat de werkgever alle kosten op zich neemt, zeker als alle partijen daarmee akkoord zijn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

AVG wet Privacy

Privacy Verklaring

Relatieplein hanteert de wettelijke normen die voortkomen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle gegevens die met Relatieplein worden gedeeld, zullen zorgvuldig worden bewaard en verwerkt.

Binnen een privacy regelement heeft vastgelegd hoe zij om zal gaan met persoonlijke gegevens en heeft dit ter inzage via de onderstaande knop beschikbaar gesteld. Iedere cliënt ontvangt via de Cliënt-Cloud dit reglement en zal verzocht worden om deze digitaal te ondertekenen. Relatieplein is gebonden aan de voorwaarden die in dit reglement staan opgesteld en hanteert deze ten alle tijden.

Relatieplein heeft onder de tweede knop haar Algemene Voorwaarden geplaatst, welke onder de GAT normeringen is vastgesteld en werkzaam is.

ADRES

Koraal 25
3893 EL Zeewolde


Telefoonnummer:
036 - 522 2518

CONTACT

Email
Contact@relatieplein.com

Mobiel
06 - 215 93 780

OPENINGSTIJDEN

Maandag - Donderdag:
10.00 uur - 22.00 uur
Vrijdag
10.00 uur - 18.00 uur

© Copyright 2019 Thea van Winsum - Deze website is eigendom van ©RELATIEPLEIN
CAT-Therapeut Erkenning.: CM1759-12-12-18
AGB-Code: Relatieplein: 90065875 & Thea van Winsum: 90106636

KVK: 55259944    RBCZ Licentienummer: 190323R