Relatieplein Zeewolde








WOORDEN
VORMEN
DE BRIL
WAARDOOR
JE 
NAAR
DE 
WERELD
KIJKT

WIL JE EROVER  PRATEN OF WIL JE ER WAT AAN DOEN?

Relatieplein heeft als doel, om jou het puzzelstukje in handen te geven en om je via het bieden van inzicht, de ruimte te geven om zelf tot keuzes te komen die bij jouw relatie passen. En dat doen we door er over te praten én er samen wat aan te doen. We gaan samen actief aan de slag met het aanwezige probleem en/of de situatie, op weg naar de toekomst.

RELATIEHULP

We zijn allen unieke mensen en ervaren ook unieke problemen in één of meerdere relaties. Relatieplein heeft daarom een breed aanbod aan hulp bij relatieproblemen die erop gericht is om hulp onder één dak aan te bieden.


Wie is RELATIEPLEIN?

Relatieplein is een zelfstandig bedrijf, waar persoonlijke aandacht een feit is. Thea van Winsum zet zich vanuit het midden van Nederland volledig in om actief met jeen actueel relatieprobleem aan de slag te gaan. 

Leven is Leven in Relatie

  INZICHT ZONDER HANDELING 
 BRENGT GEEN VERANDERING

Bij Relatieplein mag je zijn wie je bent en om (weer) bij jezelf terecht te komen zijn er verschillende mogelijkheden om hulp bij een actuele situatie te krijgen.
Een overzicht van alle hulpvormen is hier in het kort weergegeven.

MENS IN RELATIE

Wie ben jij en hoe ga je om met de relaties in je leven? We ervaren allen in meer of mindere mate, problemen in relatie met jezelf en/of met de ander. En elk probleem is nieuw en heeft invloed op jouw Zijn, als mens in relatie.
Relatieplein biedt via vier vormen hulp voor jouw situatie en probleem.

ONTWIKKELING 

Relaties zijn bedoeld om dichtbij elkaar te komen, totdat er problemen zijn ontstaan, die voor (enige) verwijdering zorgt. In onze beeldvorming is de relatie met je kind(eren), familie en je gezin van groot belang en dan is het fijn dat Relatieplein als coach je terzijde kan staan. Zo ontstaat een nieuw beeld.

CONFLICT & SCHEIDING

Bij een conflict is men afhankelijk van elkaar om een bepaald doel te bereiken en is er een onoverkomelijk verschil van visie en beleving.
Het besluit om te scheiden heeft impact op een ieder wie het betreft en kan tot een conflict leiden. Kies voor bemiddeling en krijg rust.

ORGANISATIE

Met welke blik kijk jij naar het werk? Voel je de ruimte om daar zelf invulling aan te geven, of ervaar je belemmeringen in het functioneren?
Relatieplein zet zich in via counseling dat de kloof tussen samen werken en samenwerken op een veilige en betrouwbare manier; gedicht wordt. 

BEELDTAAL

Een beeld zegt meer dan duizend woorden en we willen en/of kunnen soms onze gedachten niet onder woorden brengen. Beeldtaal legt verbinding tussen woord en gedachte en met het hart.

OPSTELLINGEN

Zijn er (levens)vragen die je bezig houden? Dan is een (familie)opstelling een kans om helderheid te krijgen, die je vooral zal opluchten. Ook als het om familie, werk en organisatie gaat.

SAFETY FIRST

Relatieplein werkt vanuit "Signs of Safety" en zorgt daarmee dat we lastige onderwerpen op een veilige manier kunnen bespreken.En is geschikt voor gezinnen, families en bedrijven.

INTERACTIEF

Van lezing tot training en van presentatie tot training, is het aanbod dat Relatieplein op een interactieve manier in gang zal zetten, zodat we sámen in beweging komen en gemotiveerd raakt.

WAT GEVOELD WORDT, WIL GELEEFD WORDEN

"Doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe?"

Thea van Winsum Zeewolde

Binnen relaties ontstaan verschillende gedachten, gevoelens en emoties en die hebben invloed op de manier waarop je in het leven staat. Het heeft ook invloed op hoe je met relaties om gaat. Zeker als dat een positieve ervaring is, want dan krijg je energie. En dat merk je ook in het leven in relatie.

Op het moment dat emoties, gedachten en gevoelens in negatieve zin worden ervaren, dan komt dat naar voren bijvoorbeeld door het te gaan onderdrukken en/of controleren. Die controle kost kracht en energie en die gebruiken we om alles wat ons bezig houdt als een bal onder water te houden. En zolang we blijven investeren op het onderdrukken van wat je als vervelend ervaart, een onveilig gevoel geeft en je zorgen geeft, lijkt het alsof je het aanwezige probleem hebt opgelost. Voordat je het weet, plopt alleen het probleem op .Hoe ga je daarmee om?

Mijn naam is Thea van Winsum en ik maak graag tijd voor jou, om met jou het gesprek aan te gaan.  Op een manier die voor jou/jullie het beste werkt.   Wil je alleen een advies, of izie je er meer in een vrijblijvend en oriënterend Intake gesprek?

Relatieplein heeft jou/jullie veel te bieden, in het omgaan met alle relaties die je in het leven hebt, inclusief in relatie met jezelf.  Via verschillende vormen van therapie, kunnen we samen op een open en veilige manier toe werken naar een situatie die past bij de wijze waarop je het 'Leven is Leven in Relatie'  vorm wilt geven. Voor de één is belangrijk om eerst te kijken naar het [familie]systeem, om inzicht te krijgen in de patronen die je in de weg kunnen zitten, of ervoor zorgen dat je  gedachten en overtuigingen een probleem zijn geworden. Voor de ander gaat het meer om de omgeving en de situaties die zich daar ontwikkelen, die voor problemen zorgen. Zoals op het werk, met als gevolg dat er een burn-out en/of bored-out is ontstaan.

Relatieplein kan via Psychotherapie, Systeemtherapie of Contextuele therapie, jou helpen om tot nieuwe keuzes te komen, die je een nieuwe weg zal doen inslaan. Een weg die je als een jas aantrekt en je zal beschermen. Met dezelfde gedachten, en uitgangspunten kunnen we ook via  Relatietherapie, werken aan een nieuwe toekomst. Doordat ik ook mediator ben, is er een natuurlijke neutrale houding aanwezig en is er de mogelijkheid om tot scheidings-bemiddeling over te gaan.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

ADRES

Koraal 25
3893 EL Zeewolde


Telefoonnummer:
036 - 522 2518

OPENINGSTIJDEN

Maandag - Donderdag:
10.00 uur - 22.00 uur
Vrijdag
10.00 uur - 18.00 uur

© Copyright 2019 Thea van Winsum - Deze website is eigendom van RELATIEPLEIN©
AGB-Code: Relatieplein: 90065875 & Thea van Winsum: 90106636

LVPW: 1161   KVK: 55259944    RBCZ Licentienummer: 190323R